Reklamacje i zwroty

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Roter Robert Burza, Lucynów, ul. Warszawska 90, 07-201 Wyszków ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane Pocztą, lub pocztą elektroniczną e-mail: a10@a10.pl ).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 


 


                                                                  Wzór formularza odstąpienia od umowy


 


                                                                                                                      ………………, ….………………….
                                                                                                                                       Data, miejscowość
..................................................................
Imię i nazwisko
..................................................................
..................................................................
Adres zamieszkania
..................................................................
e-mail
..................................................................
telefon
                                                                                                                                           Roter Robert Burza
                                                                                                                                      Lucynów, ul. Warszawska 90
                                                                                                                                              07-201 Wyszków


 


                                                                 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


 Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:
• umowy sprzedaży następujących rzeczy**
• umowy dostawy następujących rzeczy**


Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:
1. …........................................................................
2. …........................................................................
3. …........................................................................
4. …........................................................................
5. …........................................................................
6. …........................................................................
7. …........................................................................
8. …........................................................................
9. …........................................................................
10. …........................................................................Data zawarcia umowy/odbioru* : .............................................................                                                                                              …...................……………………………………
                                                                                                                          podpis konsumenta


 * niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy


Wersja do druku.


 


 


Promocje

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie